Vi är specialiserade
på brottmål

Vi åtar oss försvararuppdrag och
uppdrag som målsägandebiträde
INGET UPPDRAG ÄR FÖR STORT
ELLER FÖR LITET


Försvararuppdrag

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av byråns advokater som din offentlige försvarare.

Utnyttja denna rätt att själv välja vem
som ska försvara dig!

Du har rätt till att ha en försvarare närvarande
redan vid första polisförhöret.

I normalfallet står staten för försvararkostnaderna.

Vi åtar oss också privata försvararuppdrag.


Målsägandebiträdesuppdrag

Om du råkar ut för ett brott har du ofta rätt
till ett målsägandebiträde.

Du kan själv välja vilken advokat som ska vara ditt biträde och utgöra ditt juridiska stöd inför och efter rättegången.

Målsägandebiträdet hjälper också till med att
föra din skadeståndstalan.

DET ÄR VI SOM ÄR
KRUSE & CO

Det är vi som är kruse
Lars Kruse

LARS KRUSE

Advokat och delägare
Medlem i Advokatsamfundet 1989
Arbetar uteslutande med försvararuppdrag.

lars@advokatkruse.se

Maria Adielsson

MARIA ADIELSSON

Advokat och delägare
Medlem i Advokatsamfundet 2006
Åtar sig försvararuppdrag och uppdrag
som målsägandebiträde.

maria@advokatkruse.se


Eva Bäckström

Advokat. Medlem i Advokatsamfundet 2013
Åtar sig försvararuppdrag och uppdrag
som målsägandebiträde

eva@advokatkruse.se

Eva Redig

Eva Redig

Advokat Medlem i Advokatsamfundet 2010
Åtar sig försvararuppdrag och uppdrag
som målsägandebiträde.

eva.redig@advokatkruse.se

Fredrik Ferrand - Drake

Fredrik Ferrand-Drake

Jur. kand

fredrik@advokatkruse.se

Eva Björklund

EVA BJÖRKLUND

Advokatsekreterare

eva.bjorklund@advokatkruse.se